Muzejska arhiva za: Muzejski programi, projekti i manifestacije

Osma radionica “Muzejske priče”

Sedma radionica “Muzejske priče”

Održana šesta radionica “Muzejske priče”

U četvrtak, 16. studenog 2019. u 18 sati u Izložbenom salonu Zavičajnog muzeja Našice, održana je šesta radionica “Muzejske priče” u okviru projekta “Zlatna dob za nove početke”. Radionica je to namijenjena starijim od 54 godine, a organizirao ju je

Održane radionice “Kreativnog pisanja”

Od 14. do 17. listopada 2019. u Izložbenom salonu Zavičajnog muzeja Našice održano je osam radionica “Kreativno pisanje” u okviru projekta “Zlatna dob za nove početke”. Radionice su se odvijale svaki dan u dva vremenska termina od 17 do 18.30

Nove radionice “Kreativno pisanje”

Šesta radionica “Muzejske priče”

Peta “Muzejska priča”