Muzejska arhiva za: Dani franjevačke kulture

Najava XV. Dana franjevačke kulture u Našicama

XIV. Dani franjevačke kulture u Našicama!

U Našicama, od 7. do 21. svibnja, u organizaciji Franjevačkog samostana Našice, Zavičajnoga muzeja Našice, Ogranka Matice hrvatske u Našicama i Udruge za hrvatsku povjesnicu Našice, održani su XIV. Dani franjevačke kulture. Kako vam je sada već poznato, spomenutu manifestaciju

Najavljujemo XIV. Dane franjevačke kulture!

S ponosom najavljujemo 14. Dane franjevačke kulture u Našicama! Ova manifestacija započela je 7. svibnja prekrasnim humanitarnim koncertom “MaraNAtha” održanim u Domu kulture Našice, a cjeloviti program provjerite ovdje: 12. svibnja (petak) @ Gradska vijećnica Grada Našica u 11:30 sati:

Završni osvrt na 13. Dane franjevačke kulture

Ovogodišnja kulturno-vjerska manifestacija Dani franjevačke kulture, u suorganizaciji Franjevačkog samostana, Matice hrvatske, Zavičajnog muzeja te Knjižare i papirnice “Pin” Našice, trajala je od 1. do 10. svibnja. Bila je to prigoda za prikaz i svjedočenje franjevačke duhovnosti pisanom riječju, glazbom,

Predavanje prof. Zdenka Samaržije „Društvena angažiranost našičkih franjevaca“ i predstavljanje knjige „Društvena angažiranost redovničkih zajednica u Baranji, Slavoniji i Srijemu“ autora Edde Dubravec i Zdenka Samaržije

Predavanjem prof. Zdenka Samaržije „Društvena angažiranost našičkih franjevaca“ i predstavljanjem knjige „Društvena angažiranost redovničkih zajednica u Baranji, Slavoniji i Srijemu“ autora Edde Dubravec i Zdenka Samaržije održanom 10. svibnja 2016. u izložbenom salonu ZMN završeni su 13. dani franjevačke kulture.

Predstavljena informativno-turistička brošurao našičkoj franjevačkoj crkvi i samostanu

Kao trajni trag i rezultat XIII. dana franjevačke kulture izdana je informativno-turistička brošura o našičkoj franjevačkoj crkvi i samostanu. Brošuru je predstavila prof. Marija Pepelko koja je u izlaganju provela kroz umjetničku i sakralnu baštinu baroknih oltara, freski, vitraja, kipova

17. znanstveni skup “Tihi pregaoci – Jerolim Lipovčić i njegovo doba”

Povodom 300. obljetnice rođenja Jerolima Lipovčića i u sklopu XIII. Dana franjevačke kulture 6. svibnja 2016. održan je 17. znanstveni skup “Tihi pregaoci – Jerolim Lipovčić i njegovo doba” u u dvorani Emaus. Sveukupno 14 predavača među kojima su bile