Etnografska zbirka

Etnografska je zbirka predstavljena dijelom svoga fundusa smještenog u dvije dvorane. U jednoj su dvorani izloženi tekstilni inventar seoskog domaćinstva te sprave i pomagala za obradu lana i konoplje, sirovina od kojih se dobivalo platno. Izloženi su prekrivači za krevete, stolnjaci, jastučnice, ručnici… Od onih za svakodnevnu uporabu do najsvečanijih primjeraka korištenih u raznim prigodama (blagdani, svadba, pogreb…). Posebnu grupu čine dijelovi ženske narodne nošnje, od kojih su oni najskriveniji - podsuknje - najbogatije ukrašeni. Izloženi su i predmeti tradicijskog rukotvorstva u drvu, poput pastirskih čaša, soljenki, raznih spremnica, kao i pojedina tradicijska glazbala gajde, dvojnice, frule… U drugoj dvorani možemo vidjeti ambijentalni prikaz unutrašnjosti tradicijske kuće našičkog kraja s početka 20. st., sa svim detaljima svakodnevnog života u tom prostoru.