Zbirka tradicionalnog gospodarstva

  • Zbirka tradicionalnog gospodarstva - Zbirka okuplja predmete vezane uz ratarsku i stočarsku proizvodnju, povrtlarstvo, vinogradarstvo, voćarstvo, pčelarstvo, ribolov (npr. oruđe, sprave, pomagala, potrepštine, spremnice i sl.).