Priručna-stručna knjižnica

Priručno-studijska knjižnica sadrži građu potrebnu za djelatnost Muzeja, tj. stručnu literaturu za struke i zbirke zastupljene u Muzeju. Namijenjena je svim djelatnicima Muzeja koji u svom stručnom radu na pojedinom specijaliziranom području trebaju informacije za kvalitetnu stručno-znanstvenu obradu muzejskih predmeta. Građa je organizirana u sljedeće zbirke:

1.  Knjižna građa

  1. 1. Referentna zbirka

                  1.2. Zbirka kataloga

2.  Zbirka periodike

3. Zbirka audio-vizualne građe