Zbirka fosila

  • Zbirka fosila - Zbirka okuplja fosilne ostatke nekadašnjih živih organizama (školjke, biljke, ribe, ptice, sisavci, …) s prostora zavičaja ili kolekcioniranu od zavičajnih osoba.