Zbirka stijena i minerala

  • Zbirka stijena i minerala - Zbirka sadrži uzorke stijena i minerala s prostora zavičaja ili kolekcionirane od zavičajnih osoba.