Galerija predaka obitelji Pejačević

Galerija predaka je uobičajeni naziv za niz portreta kojima se predstavljaju pretci neke obitelji. Takav se niz portreta obično postavlja u najvažnijem dijelu stambenog obiteljskog prostora.

U slučaju Dvorca grofova Pejačević galerija predaka bila je postavljena u predvorju, na zidovima glavnog strubišta, koje iz prizemlja vodi na kat. Na žalost, svi portreti iz galerije predaka izgubljeni su nakon Drugog svjetskog rata.

Zavičajni muzej Našice 2015. godine odlučio je obnoviti galeriju predaka kao važan dio uređenja interijera dvorca i kao dragocjen izvor podataka o značajnim osobama iz povijesti obitelji Pejačević. Izabrano je šest likova, od kojih je svaki posebno važan za povijest našičke grane obitelji Pejačević i našičkog dvorca.Portreti su rađeni prema predlošcima povijesnih portreta određene osobe (ulja na platnu, grafike, fotografije) koji su nastajali u velikom vremenskom rasponu od kasnobaroknih i klasicističkih portreta (18./19. stoljeće) do portreta u duhu moderne umjetnosti s početka 20. stoljeća.

Autor  obnovljene galerije predaka je našički slikar Srečko Perković, a mjesto u galeriji predaka pronašli su sljedeći članovi obitelji Pejačević:

Josip grof Pejačević (Osijek, 1710. – Šopron, 1787.) Rođen u barunskoj obitelji porijeklom iz Čiprovaca u Bugarskoj. Kupio našičko vlastelinstvo 1734. godine, a 1772. godine sa sinovima dobio od carice Marije Terezije nasljednu grofovsku titulu s predikatom Virovitički.

Karlo grof Pejačević (Mantova, 1745. – Šopron, 1815.) Josipov sin i utemeljitelj našičke grane obitelji Pejačević. S prvom suprugom živio u Rumi, a s drugom u Šopronu. Naslijedio od oca našičkog vlastelinstvo.

Vincent grod Pejačević (Ruma, 1780. – Našice, 1820.) Karlov sin iz prvog braka i našički vlastelin. Na mjestu stare obiteljske kurije u Našicama podigao prvu fazu današnjeg dvorca u duhu kasnobaroknog klasicizma.

Ferdinand grof Pejačević (Šopron, 1800. – Graz, 1878.) Karlov sin iz drugog braka i našički vlastelin nakon smrti polubrata Vincenta. Prema nacrtima umjetnika Ferenza Storna iz Šoprona proširio i obnovio našički dvorac u duhu historicizma, oko 1865. godine.

Ladislav grof Pejačević (Šopron, 1824. – Našice, 1901.) Ferdinandov sin i našički vlastelin, hrvatski ban od 1880. do 1883. Portretiran s carskim ordenom željezne krune 1. reda za zasluge u sklapanju Hrvatsko-ugarske nagodbe 1868. godine.

Teodor grof Pejačević (Našice, 1855. – Beč, 1928.) Ladislavov sin i našički vlastelin, veliki župan Vitrovitičke županije od 1886. do 1901., hrvatski ban od 1903. do 1907.  i hrvatski ministar u ugarskoj vladi od 1913. do 1917. Portretiran s ordenom viteza Malteškog reda, križem ordena sv. Stjepana i Schaumburg-Lippe ordenom.