Pravo na pristup informacijama

OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 172/03, 144/10, 77/11) svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba (korisnik) može od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, kojom raspolaže ili koju nadzire određeno tijelo javne vlasti.

U cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama ustrojen je Katalog informacija Zavičajnog muzeja Našice.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva usmeno i pisanim putem.
Usmeni zahtjev se može podnijeti:
- telefonom;
- na zapisnik u prostorijama ZMN.
Osobni usmeni zahtjevi primaju se na zapisnik svakim radnim danom Muzeja (Radno vrijeme Muzeja možete provjeriti OVDJE) u prostoriji Ureda ravnateljice Muzeja, na adresi Zavičajnog muzeja Našice u Našicama, Trg dr. Franje Tuđmana 5.
Pisani zahtjev na obrascu (Obrazac zahtjeva za pristup informacijama) može se podnijeti:
- poštom  na adresu ZMN;
- elektroničkom poštom na e-mail.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. godinu

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019. godinu

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020. godinu

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2021. godinu

Kontaktne informacije pogledajte OVDJE.