O projektu

Projekt “Zlatna dob za nove početke“ provodi se na temelju poziva Ministarstva kulture na dodjelu bespovratnih sredstava u okviru programa “Umjetnost i kultura 54+”. Cilj projekta je aktivnije i brojnije uključivanje starije populacije u aktivnosti na području kulture i umjetnosti. Projekt je započeo 23. srpnja 2018. godine, kada je Zavičajni muzej Našice, nositelj projekta, potpisao s Ministarstvom kulture Republike Hrvatske i Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 555.174,66 kuna, od čega 85%, odnosno 471.898,46 kuna sufinancira Europska unija u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, iz Europskog socijalnog fonda. Trajat će do studenoga sljedeće godine, odnosno sveukupno 16 mjeseci. U okviru projekta najavljeno je sedam kulturno-umjetničkih radionica za osobe starije od 54 godine, posjeti kulturnim događanjima i sedam edukacijskih radionica namijenjenima stručnjacima iz područja kulture. Također, u okviru projekta zaposlene su dvije osobe u Zavičajnom muzeju Našice i jedna koja će djelovati ispred Gradske udruge umirovljenika u Našicama.

Projektni partneri:
Hrvatska narodna knjižnica i čitaonica Našice
Grad Našice
Matica umirovljenika Hrvatske – Gradska udruga umirovljenika u Našicama

Organizacija i održavanje kulturno-umjetničkih radionica namijenjenih osobama 54+ :

1. Izrada Operativnog programa izvedbe kulturno-umjetničkih radionica
Prije početka provedbe radionica izradit će se detaljan provedbeni program koji će definirati metodologiju provedbe radionica, odnosno termine, stručno vodstvo, potreban radni materija, broj i specifičnost sudionika.

2. Susreti starije populacije – „Muzejske priče“
Svaki susret će tematizirati dio prošlosti zavičaja iz vizure osobe, pripovjedača iz ciljane skupine. Namjera susreta utemeljena je na principu „narativne povijesti“, metodu bilježenja i čuvanja podataka koja se koristi u muzeološkom radu.

3. Održavanje radionice keramike – „art-terapija“
Radionica je namijenjena starijima od 54+, skupini kojoj se planira ponuditi ovo iskustvo bavljenja keramikom u smislu korištenja ove umjetničke discipline kao oblika art-terapije, odnosno postupka kojim se koriste likovni mediji kao načinom izražavanja i medijacijskih procesa u terapiji kroz koje se reflektiraju emocije, razvoj, sposobnosti, osobnost i interesi. Radovi nastali za vrijeme ove radionice izložit će se u sklopu Kolonije umjetničke keramike „Hinko Juhn“ Našice.

4. Održavanje radionice „Kreativno pisanje“
Stvaranje kratkih priča kao otvorenih proznih izraza, bez uvoda i posebnog opisa – „in media res“, koje se temelji na zapisu fragmenata iz svakodnevice. Sjećanje sudionika, populacije starije od 54+, određenog događaja, bez utjecaja vanjskih čimbenika, koji se zatim prenosi na papir. Nadovezuje se na „Muzejske priče“, uvod je u “Književne večeri”.

5. Održavanje radionice „Umjetnost u fotografiji“
Tijekom radionice sudionici će naučiti kako se pravilno rukovati fotoaparatom, kako u moru fotografija pronaći ono „pravu“ i kako rekonstruirati fotografiju iz privatne zbirke. Isto tako, sudionicima će se upoznati s dijelom fundusa ZMN-a kroz razvojni put fotografskih pomagala, fotoaparata i fotografije. Također, fotografije će se digitalizirati, te bi se kasnije, s fotografijama koje su rezultat radionice, izložile u prostorijama ZMN-a.

6. Održavanje radionice „Medijska pismenost – primjena u kulturi“
Obrazovanje sudionika u svrhu stjecanja vještina potrebnih za služenjem medijskim sadržajima unutar kulturnih ustanova, kao i uslugama pregleda internetskih stranica, kako bi se stekla saznanja o izložbama, promocijama, kulturno-umjetničkim aktivnostima i dr. Ovom radionicom se osigurava ravnopravnost u pristupu informacijama, odnosno usluga. Nadovezuje se na ostale aktivnosti jer nudi na raspolaganje informacije o svim ostalim projektnim aktivnostima.

7. Održavanja književne večeri i osnivanje čitalačkog kluba 54+
Planira se osnivanje čitateljskog kluba u okviru kojeg će se održavati čitateljske večeri, putopisna predavanja i zdravstvene tribine, ovisno o piscima čija će djela biti predstavljena. Planiraju se ugostiti pisci različitih tematika, njih 5, a u okviru književnih večeri planira se predstaviti i radovi sudionika.

8. Održavanje radionica pjevačkog zbora i sviranja/glazbene sekcije
Radionice koje će omogućiti socijalnu uključenost, razviti kreativnost, intelektualne sposobnosti i obrazovanje na temu kulturne baštine zavičaja kroz narodne pjesme. Održivost ove projekte aktivnosti osigurat će aktivni nastupi zbora i glazbene sekcije na manifestacijama lokalnog i regionalnog karaktera.

Organizacija posjeta pripadnika ciljane skupine jedan kulturnim događanjima:

Zbog bolje socijalne uključenosti, planiraju se posjeti izvan Grada Našica. Planiraju se posjeti osječkoj Tvrđi, kao vrijednom spomeniku kulturne baštine i posjet Vukovaru, kao značajnoj kulturnoj i arheološkoj destinaciji. Također, planiraju se i umjetnički posjeti poput organiziranih odlazaka na kulturne predstave, odnosno u HNK u Osijek.

Planira se i posjet Gradišćanskim Hrvatima u Austriji, mjestu Šopron. Tamo će se organizirati nastup zbora i pjevače sekcije, kako bi posjetili domaćine na glazbu i pjesme iz njihovog kraja. Ova aktivnost se nadovezuje na aktivnosti zbora i glazbene sekcije.

Edukacijske radionice namijenjene stručnjacima iz kulture:

1. Jačanje komunikacijskih procesa i medijacije
Planira se održati 2 radionice, jednu iz područja muzejske pedagogije i jednu iz područja komunikacijskih i informacijskih vještina.

2. Osobe treće životne dobi i usluge ustanova u kulturi – psihološki, socijalni i medicinski aspekt
Planira se izvedba pet radionica u trajanju od četiri sata iz područja gerontologije, fizijatrije, psihologije i inkluzije starije populacije.

Održivost rezultata projekta nakon završetka projekta:

 • Tijekom trajanja projekta uključiti 200 sudionika starijih od 54 godine u kulturno-umjetničke aktivnosti i 20 stručnjaka iz kulture i umjetnosti u edukacijske radionice koje pomoći da steknu nova znanja u kontekstu kulturnog-umjetničkog posredovanja.
 • Edukacijske radionice namijenjene stručnjacima iz područja kulture i umjetnosti osigurat će nova stručna znanja djelatnicima muzeja i knjižnice u području muzejske pedagogije i muzejskog posredovanja, kao i nova znanja vezana uz specifičnosti starijih od 54 godine s obzirom na njihove medicinske, psihološke i socijalne karakteristike.
 • Novostečena stručna znanja osigurat će kvalitetu u komunikaciji stručnjaka iz područja umjetnosti i kulture sa starijima od 54 godine te omogućiti lakši pristup i stimuliranje i provociranje pitanja.
 • Otvorit će se novi vidici i stvaranje potrebe za opetovanim posjetama te aktivnim sudjelovanjem u kulturnom i umjetničkom životu zajednice nakon realizacije projektnih aktivnosti.
 • Oprema koja će se nabaviti za potrebe projektnih aktivnosti ostat će u trajnom vlasništvu korisnika odnosno u trajnom vlasništvu projektnih partnera, te omogućiti provedbu istih i nakon završetka projekta.
 • Aktivno sudjelovanje starijih od 54 godine u provedbi projektnih aktivnosti stvorit će pozitivne stavove i navike te otvoriti im nove poglede na način života nakon odlaska u mirovinu, ako i pojačati svijest o važnosti njihove aktivne uloge u društvenom životu zajednice.
 • Aktivnosti udruge umirovljenika i njihovo sudjelovanje na regionalnim manifestacijama, festivalima i kulturnim događanjima osigurat će prijenos pozitivnih iskustava na druga područja, kao i prijenos rezultata projektnih aktivnosti na druga geografska područja.
 • Stečena znanja djelatnika iz područja kulture i umjetnosti mogu prenijeti stručnim suradnicima, što se s obzirom na izuzetno dobru suradnju ustanova u kulturi na regionalnom području, planira i ostvariti.
 • Poboljšane socijalne, kognitivne, emocionalne i kreativne vještine starijih od 54 godine, predstavljaju trajne rezultate koji će osigurati pozitivan utjecaj na mentalno i fizičko zdravlje postojećih korisnika te omogućiti aktivno starenje.
 • Stečena znanja djelatnici iz područja kulture i umjetnosti ciljane skupine dva osigurat će održivost rezultata odnosno primjenu istih na nove korisnike i u idućim godinama nakon završetka projekta.
 • Očekuje se da će neki od sudionika nastaviti aktivno se baviti kreativnim radom, odnosno pisanjem, fotografiranjem, čitanjem, pisanjem, radom s keramikom, odlaskom na izložbe, koncerte, korištenjem računalom u svrhe kulturnog djelovanja ili oblikovanjem predmeta od keramike što potvrđuje održivost projekta i nakon njegove provedbe.

Brošura projekta “Zlatna dob za nove početke” (PDF dokument)

Roll-up projekta “Zlatna dob za nove početke” (PDF dokument)

     Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Zavičajnog muzeja Našice.