Opće informacije

Osnivač: Grad Našice
Godina osnutka: 1974.
Vrsta muzeja: Opći
Djelokrug: Regionalni (Grad Našice, Općina Đurđenovac, Općina Feričanci, Općina Donja Motičina, Općina Podgorač)

Adresa: Trg Dr. Franje Tuđmana 5, 31500 Našice
OIB: 34412806744
IBAN: HR1823400091827800005 (Riznica Grada Našica)