Ribe našičkog kraja

Našice je smješteno na obronku gore Krndije, s koje brojni potoci otječu prema Dravi i Savi. Mjesto je okruženo s juga potokom Darna, a sa sjevera Našičkom rijekom. Ribe i rakovi iz tih voda bili su nekada važan izvor hrane, a potoci su korišteni za pokretanje vodenica i podizanje ribnjaka. Najveći su ribnjaci izvedeni 1905. godine, nedaleko naselja Jelisavac. U njima se proizvodila konzumna slatkovodna riba i prodavala diljem Hrvatske i Europe. Osobito je bio tražen posebno uzgojen šaran s malo ljusaka, koji se nazivao i našički šaran. Razvojem ribnjačarstva unešene su brojne vrste riba kojih ranije nije bilo u našim vodama. Omiljena mjesta za pecanje našičkih ribiča su jezero u gradskom perivoju (iz 19. stoljeća) i jezero Lapovac u blizini grada (završeno 1993. godine).

Autor modela riba: Zlatko Kalazić, Markovac Našički

Fotografije: Slavko Ollrom, Našica