Arheološki odjel

Građu ovog odjela čine predmeti iz razdoblja pretpovijesti, antike i srednjeg vijeka (uključujući i tursko razdoblje, od prve polovine 16. do kraja 17. stoljeća), a pronađeni su ili potječu s područja teritorijalne nadležnosti Muzeja.

U okviru ovoga odjela utemeljuju se sljedeće zbirke:

Zbirka pretpovijesti.

Zbirka antike.

Zbirka srednjeg vijeka.