Zbirka tradicionalnih obrta

  • Zbirka tradicionalnih obrta - Zbirka obuhvaća pomagala, alate i proizvode tradicijskih obrta (npr. lončarstvo, opančarstvo, obućarstvo, remenarstvo, izrada glazbala, medičarstvo i sl.).