Povijesna zbirka

Povijesna zbirka - Zbirka okuplja građu vezanu uz povijest grada Našica i našičkog kraja od početka 18. stoljeća do danas. Zbirka ima naglasak na povijesti brojnih našičkih građanskih društava tijekom 19. i 20. stoljeća.