Zbirka Hinka Juhna

Zbirka Hinka Juhna - Zbirka okuplja građu vezanu uz život i rad Hinka Juhna (Podgorač, 1891. – Zagreb, 1940.).