Muzejska knjižnica

Knjižnica je osnovana 1999. godine kao jedan od odjela Muzeja i zbog svoje kompleksnosti ima Pravilnik o ustroju i načinu rada muzejske knjižnice.

Osnovna je zadaća knjižnice skupljanje i obrada stručne literature za struke i zbirke zastupljene u Muzeju.

Njezina je specifična zadaća skupljanje, čuvanje, istraživanje i izlaganje građe koja se sadržajem /autorstvom / izdanjem odnosi na područje teritorijalne nadležnosti Muzeja.

Nabavna politika knjižnice stvara se u skladu s muzejskim poslanjem, kako bi izgradnja njenoga fonda bila potpora zadaćama i ciljevima Muzeja. Skuplja se starija i novija građa bez obzira na kojem je mediju pohranjena. U knjižnici se nalazi knjižnična i dokumentacijska građa.

Uvjeti posudbe i uvid u građu knjižnice regulirani su Pravilnikom o načinu i uvjetima uvida, pohrane i posudbe muzejske građe i dokumentacije Zavičajnog muzeja Našice.