Informacijsko-dokumentacijska građa

Ovdje se skuplja,  organizira, istražuje i izlaže  dokumentacijska građa zavičajnog karaktera nastala  stručnim radom djelatnika Muzeja. Radi se o vrlo raznovrsnoj građi organiziranoj u niz dosjea o znamenitim zavičajnicima i znamenitostima zavičaja. U fizički odijeljenim cjelinama tematski je okupljena raznolika građa, koja dokumentira život i rad osoba/ obitelji od značaja za zavičaj, odnosno pojedinu zavičajnu znamenitost (kulturno dobro, naselje, udruge, događaje i dr.).