Fond muzejskih zbirki

U Fondu je knjižnična građa koja se smatra dijelom fundusa Muzeja i obrađuje prema muzejskim pravilima. Knjižnična građe koja se nastankom / pripadnošću / značenjem vezuje uz zavičaj može, zbog svoje važnosti za temeljno poslanje Muzeja, postati muzejskim predmetom. Pri tome se uzima u obzir i specifičnost njenog materijala, izgled i funkcija, a posebno povijest nastanka i upotrebe. Unutar fonda su sljedeće zbirke:

1. Zbirka razglednica i čestitki

2. Zbirka plakata

3. Zbirka osmrtnica

4. Zbirka starih i rijetkih knjiga

         4.1.Zbirka Knjižnica Pejačević (u pohrani)

Zbirka razglednica i čestitki i Zbirka osmrtnica registrirane su u Registru kulturnih dobara RH – Lista zaštićenih kulturnih dobara 2008. godine, pod oznakom: Z-3802.

Knjižnica Pejačević dio je stalnoga postava Muzeja.